Canon Digital IXUS 80 IS user manual download (Page 131 of 226)

Languages: Danish
Pages:226
Description:Please use Acrobat Reader v5.0 or Later to view these files.
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 131 of 226
129
Afspilning/sletning
Billeder kan roteres 90° eller 270° med uret på skærmen.
Rotation af billeder på skærmen
1
Vælg [Roter].
1.
Tryk på knappen
.
2.
Brug i menuen
knappen
eller
til at vælge
.
3.
Tryk på knappen
.
2
Roter billedet.
1.
Brug knappen
eller
til at vælge et billede, der skal roteres.
2.
Tryk på knappen
.
For hvert tryk på knappen
FUNC./SET
skiftes mellem
retningerne 90°/270°/original.
Det kan også gøres under indeksvisning.
Når billederne overføres til en computer, afhænger retningen af
de billeder, som er roteret med kameraet, af den software, der
bruges til at overføre billederne.
Eftersom et billedes retning gemmes, vises billedet i den
roterede retning, næste gang det afspilles.
Original
90°
270°
Sample
This manual is suitable for devices