Canon Digital IXUS 80 IS user manual download (Page 130 of 226)

Languages: Danish
Pages:226
Description:Please use Acrobat Reader v5.0 or Later to view these files.
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 130 of 226
128
3
Vælg [Gem].
1.
Brug knappen
eller
til at vælge
.
2.
Tryk på knappen
.
4
Gem filen.
1.
Brug knappen
,
,
eller
til
at vælge [Ny fil] eller [Overskriv].
2.
Tryk på knappen
.
[Ny fil] gemmer den redigerede
film under et nyt filnavn. Data fra
før redigeringen ændres ikke.
Bemærk, at hvis du trykker på knappen
FUNC./SET
, mens du
gemmer filmen, annulleres lagringen.
Med [Overskriv] gemmes den redigerede film med det
oprindelige navn. Data fra før redigeringen går tabt.
Når der ikke er nok plads på hukommelseskortet, kan du kun
vælge [Overskriv].
Afhængigt af filmens filstørrelse kan det tage nogen tid at
gemme en redigeret film. Hvis batteriet løber tør for strøm
undervejs, kan redigerede filmklip ikke gemmes. Ved
redigering af film anbefales det at bruge et batteri, der er fuldt
opladet, eller vekselstrømsadapteren ACK-DC10
(s. 202)
(sælges særskilt).
Sample
This manual is suitable for devices