Canon Digital IXUS 80 IS user manual download (Page 13 of 226)

Languages: Danish
Pages:226
Description:Please use Acrobat Reader v5.0 or Later to view these files.
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 13 of 226
Klargøring
11
Startvejledning
Montering af håndledsrem
Brug håndledsremmen, når du bruger kameraet, så du undgår at
tabe kameraet.
Sådan åbnes stikdækslet
Tilpasningsknap
Du kan ændre dens placering på remmen.
Tilpasningsknappen kan bruges til at åbne
dækslet over DIGITAL-stikket og ved isætning
eller udtagning af hukommelseskort.
Sæt en fingernegl eller håndleds-
remmens tilpasningsknap under
kanten på dækslet til DIGITAL-
stikket for at åbne det.
Sample
This manual is suitable for devices