Canon Digital IXUS 80 IS user manual download (Page 129 of 226)

Languages: Danish
Pages:226
Description:Please use Acrobat Reader v5.0 or Later to view these files.
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 129 of 226
127
Afspilning/sletning
Du kan slette dele af optagede film.
*1 Når optagelsesintervallet er 1 sek.
*2 Når optagelsesintervallet er 2 sek.
Redigering af film
Film med en længde på 1 sekund eller derover kan redigeres
i enheder på 1 sekund. Beskyttede film og kortere film
(
på 15 sek.*
1
eller 30 sek.*
2
) kan ikke redigeres.
1
Vælg [Redigér].
1.
Brug knappen
eller
til at vælge
fra filmredigeringspanelet.
2.
Tryk på knappen
.
Filmredigeringspanelet og
filmredigeringslinjen vises.
2
Rediger filmen.
1.
Brug knappen
eller
til at
vælge
(Slet start) eller
(Slet slut).
2.
Brug knappen
eller
til at angive
det sted, der skal klippes (
).
Når du flytter klippepunktet vha.
knappen
eller
, vises
hvert
sekund (eller hvert 15. sekund*
1
eller
30. sekund*
2
i
), så du kan klippe
filmen det angivne sted.
*1 Når optagelsesintervallet er 1 sek.
*2 Når optagelsesintervallet er 2 sek.
Selvom du angiver klippepunktet et andet sted end
, slettes
den del af filmen, der ligger ét klippepunkt (
) før dit angivne
klippepunkt, hvis du vælger
, og hvis du vælger
, slettes
den del af filmen, der ligger ét klippepunkt (
) efter dit
angivne klippepunkt. Den redigerede fil gemmes.
Vælg
(Afspil), og tryk på knappen
FUNC./SET
, hvis du vil
kontrollere en redigeret film undervejs.
Gentag trin 2 for at fortsætte redigeringen.
Hvis du vælger
(Afslut), annulleres redigeringen, og
filmkontrolpanelet vises igen.
Filmredigeringspanel
Filmredigeringslinje
Sample
This manual is suitable for devices