Canon Digital IXUS 80 IS user manual download (Page 128 of 226)

Languages: Danish
Pages:226
Description:Please use Acrobat Reader v5.0 or Later to view these files.
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 128 of 226
126
Betjening af filmkontrolpanelet
Brug knappen
eller
til at vælge et kontrolelement, og tryk på
knappen
FUNC./SET
.
Afslut
Afslutter afspilningen og vender tilbage til afspilning af
enkeltbilleder.
Udskriv
Der vises et ikon, når der er tilsluttet en printer. Der er flere
oplysninger i
Brugervejledning til direkte udskrivning
).
Afspil
Starter afspilning.
Slow motion
Du kan bruge knappen
til at sænke afspilningshastig-
heden eller knappen
til at øge den.
Første billede
Viser det første billede.
Forrige billede
Spoler tilbage, hvis knappen
FUNC./SET
holdes nede.
Næste billede
Spoler frem, hvis knappen
FUNC./SET
holdes nede.
Sidste billede
Viser det sidste billede.
Redigér
Skifter til filmredigeringstilstand.
Film kan ikke afspilles under indeksvisning.
Brug tv'ets knapper til at justere lyden, når du afspiller en film
på et tv-apparat
(s. 176)
.
Lyden kan ikke afspilles i slowmotion eller
.
Sample
This manual is suitable for devices