Canon Digital IXUS 80 IS user manual download (Page 127 of 226)

Languages: Danish
Pages:226
Description:Please use Acrobat Reader v5.0 or Later to view these files.
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 127 of 226
125
Afspilning/sletning
Visning af film
1
Gå til filmfilen.
1.
Brug knappen
eller
til at
vælge en film.
2.
Tryk på knappen
.
Billeder med ikonet
er film.
2
Afspil filmen.
1.
Brug knappen
eller
til at
vælge
.
2.
Tryk på knappen
.
Du kan stoppe filmen midlertidigt
ved at trykke på knappen
FUNC./SET
under afspilningen.
Afspilningen genoptages, når
du trykker på knappen igen.
Når afspilningen slutter, stopper
filmen ved det sidst viste billede.
Tryk på knappen
FUNC./SET
for
at få vist filmkontrolpanelet.
Du kan skifte mellem at vise/skjule
statuslinjen for afspilning ved at
trykke på knappen
DISP.
under afspilningen af en film.
Hvis afspilningen blev stoppet midt i den foregående
visningssession, genoptages den fra det sidst viste billede.
Lydstyrke (juster vha.
knappen
eller
)
Filmkontrolpanel
Afspilningsstatuslinje
Det tidspunkt, hvor
filmen blev optaget
Sample
This manual is suitable for devices