Canon Digital IXUS 80 IS user manual download (Page 126 of 226)

Languages: Danish
Pages:226
Description:Please use Acrobat Reader v5.0 or Later to view these files.
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 126 of 226
124
4
Gem billedet.
1.
Tryk på knappen
.
2.
Brug knappen
eller
til at
vælge [OK].
3.
Tryk på knappen
.
Det beskårede billede gemmes
som en ny billedfil.
Gentag fremgangsmåden fra trin 2,
hvis du vil beskære andre billeder.
5
Vis det gemte billede.
1.
Tryk på knappen
.
2.
Brug knappen
eller
til at
vælge [Ja].
3.
Tryk på knappen
.
Hvis du vælger [Nej], vises
menuen
igen.
Film, billeder med størrelsen
eller
og billeder, der er
taget i
, kan ikke beskæres.
Du kan muligvis ikke beskære billeder, der er taget med et
andet kamera.
Højde/breddeforholdet for billeder, der kan beskæres, vil fast
være 4:3 (eller 3:4, hvis billedet står på højkant).
Et beskåret billede vil have en lavere opløsning end billedet
inden beskæring.
Sample
This manual is suitable for devices