Canon Digital IXUS 80 IS user manual download (Page 125 of 226)

Languages: Danish
Pages:226
Description:Please use Acrobat Reader v5.0 or Later to view these files.
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 125 of 226
123
Afspilning/sletning
Du kan beskære et optaget billede og gemme det som en ny billedfil.
Beskæring af et billede
1
Vælg [Trim].
1.
Tryk på knappen
.
2.
Brug i menuen
knappen
eller
til at vælge
.
3.
Tryk på knappen
.
2
Vælg et billede.
1.
Brug knappen
eller
til at vælge
et billede, der skal beskæres.
2.
Tryk på knappen
.
Beskæringsrammen (den del af
billedet, der kan beskæres) vises
med grønt.
3
Juster beskæringsrammen.
Du kan ændre beskæringsrammens
størrelse vha. zoomknappen. Det
gemte billedes opløsning ændres
imidlertid afhængigt af størrelsen
på det beskårede billede.
Du kan ændre beskæringsrammens
position ved hjælp af knappen
,
,
eller
.
Tryk på knappen
DISP.
, hvis du vil
ændre beskæringsrammens retning
i lodret eller vandret plan.
Hvis der registreres et ansigt, vises en grå ramme om ansigtet
øverst til venstre på skærmen. Beskæringen kan foretages
rundt om den grå ramme. Hvis der vises flere rammer, kan du
skifte mellem dem ved at trykke på knappen
.
Billede efter beskæring
Beskæringsramme
Opløsning efter
beskæring
Sample
This manual is suitable for devices