Canon Digital IXUS 80 IS user manual download (Page 123 of 226)

Languages: Danish
Pages:226
Description:Please use Acrobat Reader v5.0 or Later to view these files.
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 123 of 226
121
Afspilning/sletning
[Vælg]
[Vælg række]
3
Kategoriser billederne.
1.
Brug knappen
eller
til at vælge
de billeder, der skal kategoriseres.
2.
Brug knappen
eller
til at
vælge en kategori.
3.
Tryk på knappen
.
Du kan annullere indstillingen ved at trykke på knappen
FUNC./SET
igen.
Det kan også gøres under indeksvisning.
Du kan afslutte indstillingen ved at trykke på knappen
MENU
.
3
Vælg det første billede.
1.
Tryk på knappen
.
2.
Brug knappen
eller
til at
vælge det første billede, der skal
kategoriseres.
3.
Tryk på knappen
.
Sample
This manual is suitable for devices