Canon Digital IXUS 80 IS user manual download (Page 121 of 226)

Languages: Danish
Pages:226
Description:Please use Acrobat Reader v5.0 or Later to view these files.
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 121 of 226
119
Afspilning/sletning
3
Vis billeder.
,
,
valgt:
1.
Brug knappen
eller
til at
vælge dato, kategori eller mappe
til afspilning.
Hvis ingen billeder er inddelt
i kategorier, kan du kun vælge
(Ingen), hvis du vælger
(Min kategori).
2.
Tryk på knappen
.
Kameraet skifter til den valgte afspilningstilstand, og der
vises en blå ramme. Du kan begrænse afspilningen til billeder,
der svarer til søgekriteriet.
Tryk på knappen
for at annullere den valgte afspilnings-
tilstand.
,
,
valgt:
1.
Tryk på knappen
eller
.
Du kan annullere indstillingen ved
at trykke på knappen
MENU
.
Tryk på knappen
FUNC./SET
for
at skifte til den valgte afspilnings-
tilstand, når
er valgt.
Den valgte afspilningstilstand annulleres i følgende tilfælde.
- Ændring af kategorier (mens Min kategori bruges til at
definere billeder)
- Når der vælges billeder i en række
- Når der vises billeder, der ikke understøttes i den valgte
afspilningstilstand
- Når der lige er gemt billeder med effekter eller billeder,
der er redigeret
- Når der er slettet billeder vha. [Slet] i menuen
Vælg søgekriteriet
Sample
This manual is suitable for devices