Canon Digital IXUS 80 IS user manual download (Page 120 of 226)

Languages: Danish
Pages:226
Description:Please use Acrobat Reader v5.0 or Later to view these files.
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 120 of 226
118
Hvis der er optaget mange billeder på et hukommelseskort, kan det
være praktisk at springe over billeder og finde det ønskede motiv,
vha. de søgekriterier nedenfor.
Spring til billeder
Jump Opt. Dato
Springer til det første billede for hver
optagelsesdato.
Gå til Min kategori
Går til det første billede i hver kategori, der er
sorteret ved hjælp af funktionen Auto kategori
(s. 111)
eller Min kategori
(s. 120)
.
Gå til folder
Springer til det første billede i hver mappe.
Jump til film
Springer til en film.
Jump 10 bil.
Springer 10 billeder frem.
Jump 100 bil.
Springer 100 billeder frem.
1
Tryk på knappen
ved afspilning af
enkeltbilleder.
Kameraet skifter til jump-søgetilstand.
2
Brug knappen
eller
til
at vælge et søgekriterium.
Det viste eksempel varierer en
smule alt efter søgekriteriet.
Du kan få vist/skjule billed-
oplysninger vha. knappen
DISP.
Billedoplysninger
Sample
This manual is suitable for devices