Canon Digital IXUS 80 IS user manual download (Page 119 of 226)

Languages: Danish
Pages:226
Description:Please use Acrobat Reader v5.0 or Later to view these files.
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 119 of 226
117
Afspilning/sletning
Ændring af visningsstørrelse eller visningsposition
Sådan annulleres fokuskontrollen
Tryk på knappen
MENU
.
Skift mellem rammer
2
Tryk zoomknappen mod
.
Området nederst til højre
fremhæves, og du kan ændre
visningsstørrelsen og
visningspositionen.
3
Foretag ændringer.
Du kan ændre visningsstørrelsen
ved hjælp af zoomknappen.
Du kan ændre visningsposition vha.
knappen
,
,
eller
.
Hvis du flytter den orange ramme,
kan du gendanne rammens
oprindelige position ved at trykke på
knappen
FUNC./SET
.
2
Tryk på knappen
.
Når der vises flere rammer omkring
fokuseringspunkter, eller flere
ansigter registreres, kan du flytte
den orange rammes placering ved
at trykke på knappen
FUNC./SET
.
Når du har ændret visnings-
størrelsen, tilpasses den orange
ramme til ansigtets størrelse, når du ændrer rammens position.
Sample
This manual is suitable for devices