Canon Digital IXUS 80 IS user manual download (Page 118 of 226)

Languages: Danish
Pages:226
Description:Please use Acrobat Reader v5.0 or Later to view these files.
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 118 of 226
116
Med Fokus tjek kan du kontrollere, at det billede, du har taget, er
skarpt. Eftersom du kan ændre visningsstørrelsen og skifte mellem
billeder, kan du desuden let kontrollere ansigtsudtryk, og se, om
motivet har lukkede øjne.
Visning af Fokus tjek
Kontrol af fokus og ansigtsudtryk
(Fokus tjek)
1
Tryk flere gange på
knappen
, indtil fokus-
kontrolskærmbilledet vises.
Der vises rammer på billedet på
følgende måde.
Den orange ramme gør det muligt at ændre visningsstørrelsen,
visningspositionen og visningsrammen.
Rammefarve
Indhold
Orange
Viser området på billedet, som billedet nederst til højre er
et udsnit af.
Hvid
Vises det sted, hvor billedet er i fokus.
Grå
Vises om ansigter, der er registreret i afspilningstilstand.
Sample
This manual is suitable for devices