Canon Digital IXUS 80 IS user manual download (Page 117 of 226)

Languages: Danish
Pages:226
Description:Please use Acrobat Reader v5.0 or Later to view these files.
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 117 of 226
115
Afspilning/sletning
Sådan annulleres indeksvisning
Tryk zoomknappen mod
.
Visning af ni billeder ad gangen
(indeksvisning)
1
Tryk zoomknappen mod
.
Du kan få vist op til ni billeder på
samme tid i indeksvisning.
Brug knappen
,
,
eller
til at ændre billedvalget.
Skift mellem sæt med ni billeder
Jump-linjen vises, hvis du trykker zoom-
knappen mod
under indeksvisning, og
du kan skifte mellem sæt af ni billeder.
• Brug knappen
eller
til at skifte til
de forrige eller næste ni billeder.
• Hold knappen
FUNC./SET
nede, og tryk
på knappen
eller
for at springe til
det første eller det sidste sæt.
Sådan annulleres indeksvisning
Tryk zoomknappen mod
.
Valgt billede
Film
Jump-linje
Sample
This manual is suitable for devices