Canon Digital IXUS 80 IS user manual download (Page 116 of 226)

Languages: Danish
Pages:226
Description:Please use Acrobat Reader v5.0 or Later to view these files.
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 116 of 226
114
Afspilning/sletning
Se også
Visning af stillbilleder
(s. 16)
.
Sådan annulleres forstørret visning
Tryk zoomknappen mod
. (Du kan også annullere den med det
samme ved at trykke på knappen
MENU
).
Visning af forstørrede billeder
1
Tryk zoomknappen mod
.
vises, og en forstørret del af
billedet vises.
Billederne kan forstørres med en
faktor på ca. 10.
2
Brug knappen
,
,
eller
til at ændre
visningspositionen.
Hvis du trykker på knappen
FUNC./SET
under forstørret
visning, skifter kameraet til billedfremføring, og
vises.
Du kan få vist det næste eller det forrige billede med samme
forstørrelsesfaktor ved at trykke på knappen
eller
.
Hvis du trykker på knappen
FUNC./SET
igen, afbrydes
billedfremføringen.
Du kan ændre forstørrelsen vha. zoomknappen.
Filmbilleder og billeder i indeksvisning kan ikke forstørres.
Omtrentlig placering
af det viste område
Sample
This manual is suitable for devices