Canon Digital IXUS 80 IS user manual download (Page 115 of 226)

Languages: Danish
Pages:226
Description:Please use Acrobat Reader v5.0 or Later to view these files.
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 115 of 226
113
Forskellige optagelsesmetoder
Sådan annulleres genvejsknappen
Vælg
i trin 2.
Brug af knappen
1
Tryk på knappen
.
,
og
: Indstillingerne skifter, hver gang der trykkes på
knappen
.
,
og
: Viser det tilsvarende opsætningsskærmbillede.
: Registrerer hvidbalancedataene for hvert tryk på
knappen
. Eftersom rammen ikke vises nu, skal du holde
det hvide papir eller stof, så det vises midt på LCD-skærmen,
og derefter trykke på knappen
. Når du har brugt denne
funktion én gang, ændres indstillingen for hvidbalance til
.
: Ved tryk på knappen
, når funktionsvælgeren er
sat på
, starter filmoptagelse med den opløsning og den
billedhastighed, der er valgt i tilstanden
(Standard).
: Når der trykkes på knappen
, slukkes LCD-skærmen.
Du kan gå tilbage til visning på LCD-skærmen ved at trykke på
en anden knap end knappen ON/OFF eller ændre kameraets
retning i vandret eller lodret plan.
: Ved tryk på
afspilles en lyd. Det er nyttigt, fordi
motivets opmærksomhed henledes på kameraet lige inden
optagelsen.
Sample
This manual is suitable for devices