Canon Digital IXUS 80 IS user manual download (Page 114 of 226)

Languages: Danish
Pages:226
Description:Please use Acrobat Reader v5.0 or Later to view these files.
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 114 of 226
112
Du kan knytte en funktion, du ofte bruger til optagelser, til knappen
. Følgende funktioner kan registreres:
* Indstiller lyden, der er knyttet til
, som findes i afsnittet [Lukker lyd] i menuen Dette kamera.
Registrering af indstillinger
for knappen Udskriv/Del
Tilgængelige optagelsestilstande
s. 220
Menupunkt
Side
Menupunkt
Side
Ej tildelt
Digital tele-konverter
s. 62
Søg ansigt
s. 92
Display
s. 110
+/– (Eksp.)
s. 97
Rec. Movie
s. 79
Hvidbalance
s. 100
Display fra
s. 113
Bruger dif. Hvidbalance
s. 101
Afspil lyd effekt*
s. 57
Rødøje
s. 77
1
Vælg [Vælg
knappen].
1.
Tryk på knappen
.
2.
Brug i menuen
knappen
eller
til at vælge [Vælg
knappen].
3.
Tryk på knappen
.
2
Accepter indstillingen.
1.
Brug knappen
,
,
eller
til
at vælge den funktion, du vil tilknytte.
2.
Tryk på knappen
.
3.
Tryk på knappen
.
Hvis
vises nederst til højre for
ikonet, kan du tilknytte funktionen, men du kan ikke bruge den
sammen med visse optagelsestilstande eller indstillinger,
selvom du trykker på knappen
.
Sample
This manual is suitable for devices