Canon Digital IXUS 80 IS user manual download (Page 113 of 226)

Languages: Danish
Pages:226
Description:Please use Acrobat Reader v5.0 or Later to view these files.
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 113 of 226
111
Forskellige optagelsesmetoder
Hvis Auto kategori angives til [Til], sorteres billeder automatisk
i foruddefinerede kategorier, når de gemmes.
Automatisk kategorisering af billeder
(Auto kategori)
Tilgængelige optagelsestilstande
s. 220
Personer
Til billeder, der tages i tilstanden
,
eller
eller
billeder med ansigter, der registreres, når [AF område]
er indstillet til [Søg ansigt].
Natur
Til billeder, der tages i tilstanden
eller
.
Begivenhed
Til billeder taget i tilstanden
,
,
,
,
eller
.
1
Vælg [Auto kategori].
1.
Tryk på knappen
.
2.
Brug i menuen
knappen
eller
til at vælge [Auto kategori].
2
Accepter indstillingen.
1.
Brug knappen
eller
til
at vælge [Til] eller [Fra].
2.
Tryk på knappen
.
Film kategoriseres ikke automatisk, men det kan gøres ved
hjælp af funktionen Min kategori
(s. 120)
.
Sample
This manual is suitable for devices