Canon Digital IXUS 80 IS user manual download (Page 112 of 226)

Languages: Danish
Pages:226
Description:Please use Acrobat Reader v5.0 or Later to view these files.
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 112 of 226
110
Når du tager billeder, kan du få vist lodrette og vandrette gitterlinjer,
en 3:2 guide til udskriftsområdet eller begge dele på LCD-skærmen.
Det kan være en hjælp, når du vil kontrollere motivets placering.
Indstilling af Display
Tilgængelige optagelsestilstande
s. 220
Fra
Gitter
Viser gitterlinjer, der inddeler skærmen i 9 dele. Gør det
lettere at kontrollere motivets lodrette og vandrette placering.
3:2 Guide
Kan bruges til at kontrollere udskriftsområdet for L-format
(stor) eller postkortstørrelse ved højde/breddeforholdet 3:2*.
Områder uden for udskriftsområdet er nedtonet.
* Billeder tages stadig med højde-breddeforholdet 4:3, som er standard.
Begge
Både gitterlinjer og 3:2 Guide vises.
1
Vælg [Display].
1.
Tryk på knappen
.
2.
Brug i menuen
knappen
eller
til at vælge [Display].
2
Accepter indstillingen.
1.
Brug knappen
eller
til at
vælge [Fra], [Gitter], [3:2 Guide]
eller [Begge].
2.
Tryk på knappen
.
Kun [Gitter] kan bruges, når
eller
er valgt, eller
i filmtilstand.
Gitteret og 3:2-guiden gemmes ikke på det optagede billede.
Sample
This manual is suitable for devices