Canon Digital IXUS 80 IS user manual download (Page 111 of 226)

Languages: Danish
Pages:226
Description:Please use Acrobat Reader v5.0 or Later to view these files.
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 111 of 226
109
Forskellige optagelsesmetoder
Ændring af den måde, det oprindelige billede
gemmes på
Når du tager stillbilleder i tilstanden Farve tone eller Farve swap,
kan du angive, om du både vil gemme det oprindelige billede og det
ændrede billede.
1
Vælg [Gem original].
1.
Tryk på knappen
.
2.
Brug knappen
eller
til
at vælge [Gem original]
i menuen
.
2
Accepter indstillingen.
1.
Brug knappen
eller
til
at vælge [Til] eller [Fra].
2.
Tryk på knappen
.
Når [Gem original] er indstillet til [Til]
- Kun det ændrede billede vises på LCD-skærmen, når du
tager billeder i tilstanden Farve tone eller Farve swap.
-
Det ændrede billede vises på LCD-skærmen, når du tager
billeder i tilstanden Farve tone eller Farve swap.
Hvis du sletter billedet på nuværende tidspunkt, slettes
originalbilledet sammen med det ændrede billede.
Vær forsigtig, før du sletter en fil.
- Billederne nummereres fortløbende. Det oprindelige
billede tildeles det laveste nummer, og det billede, der er
ændret i tilstanden Farve tone eller Farve swap, tildeles
det næste nummer.
- Da der gemmes to billeder pr. optagelse, kan der kun
optages ca. halvdelen af det antal resterende billeder,
der vises, når denne funktion er indstillet til [Fra].
Sample
This manual is suitable for devices