Canon Digital IXUS 80 IS user manual download (Page 110 of 226)

Languages: Danish
Pages:226
Description:Please use Acrobat Reader v5.0 or Later to view these files.
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 110 of 226
108
2
Tryk på knappen
.
Kameraet skifter til farveinput-
tilstand, og skærmen skifter
mellem originalbilledet og bille-
det med den konverterede farve
(med den tidligere indstillede
farve).
3
Hold kameraet, så den oprindelige farve vises
midt på LCD-skærmen, og tryk på knappen
.
Der kan kun angives én farve.
Du kan bruge knappen
eller
til at ændre det
farveinterval, der konverteres.
4
Hold kameraet, så den ønskede farve vises
midt på LCD-skærmen, og tryk på knappen
.
Der kan kun angives én farve.
5
Tryk på
for at afslutte indstillingen, og tag
derefter billedet.
Standardindstillingen for tilstanden Farve swap konverterer
grøn til hvid.
Du opnår muligvis ikke de forventede resultater, hvis du
bruger blitz.
De farver, der angives i tilstanden Farve swap, og
farveintervallet bevares, selvom der slukkes for kameraet.
–5:
Tager kun den farve, du vil konvertere
+5:
Tager også farver, der ligger tæt på den farve, du vil
konvertere
Sample
This manual is suitable for devices