Canon Digital IXUS 80 IS user manual download (Page 11 of 226)

Languages: Danish
Pages:226
Description:Please use Acrobat Reader v5.0 or Later to view these files.
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 11 of 226
Klargøring
9
Startvejledning
1.
Skub til dækslet (
a
), og åbn det (
b
).
2.
Sæt batteriet i.
• Der lyder et klik, når det går på plads.
3.
Isæt hukommelseskortet, og tryk på det, så det klikker
på plads.
Isætning af batteriet og hukommelseskortet
Kontroller, at hukommelseskortet vender rigtigt, inden du
sætter det i kameraet. Sættes det omvendt i, kan kameraet
ikke genkende det, eller det fungerer ikke korrekt.
Bagside
Kontroller, at skrivebeskyttelse-
stappen er låst op (kun SD- og
SDHC-hukommelseskort).
Kontroller, at hukommelseskortet
vender rigtigt.
Skrivebeskyttelsestap
(kun SD- og SDHC-hukommelseskort)
Sample
This manual is suitable for devices