Canon Digital IXUS 80 IS user manual download (Page 108 of 226)

Languages: Danish
Pages:226
Description:Please use Acrobat Reader v5.0 or Later to view these files.
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 108 of 226
106
Ved optagelse af film:
1.
Drej funktionsvælgeren til
.
2.
Tryk på knappen
.
3.
Brug knappen
eller
til at
vælge
.
4.
Tryk på knappen
.
2
Tryk på knappen
.
Kameraet skifter til
farveinputtilstand, og skærmen
skifter mellem originalbilledet
og farvetonebilledet (med den
tidligere indstillede farve).
3
Hold kameraet, så den ønskede farve vises
midt på LCD-skærmen, og tryk på knappen
.
Der kan kun angives én farve.
Du kan bruge knappen
eller
til at ændre det
farveinterval, der bevares.
4
Tryk på
for at afslutte indstillingen, og tag
derefter billedet.
Standardfarvetonen er grøn.
Du opnår muligvis ikke de forventede resultater, hvis du
bruger blitz.
Den angivne farvetone og farveintervallet bevares, selvom
kameraet slukkes.
–5:
Tager kun den farve, du bevare
+5:
Tager også farver, der ligger tæt på den farve, du vil bevare
Sample
This manual is suitable for devices