Canon Digital IXUS 80 IS user manual download (Page 107 of 226)

Languages: Danish
Pages:226
Description:Please use Acrobat Reader v5.0 or Later to view these files.
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 107 of 226
105
Forskellige optagelsesmetoder
Du kan tage billeder, hvor de oprindelige farver er ændret. Dette kan
anvendes på film såvel som på stillbilleder. Afhængigt af optagelses-
forholdene kan billederne imidlertid se grovkornede ud, eller du får
måske ikke den forventede farve. Det anbefales på det kraftigste, at
du tager et prøvebillede og kontrollerer resultatet, inden du forsøger
at fotografere vigtige motiver. Hvis du angiver [Gem original]
(s. 109)
til [Til], når du tager et stillbillede, kan du både gemme det originale
billede og det ændrede billede.
Optagelse i tilstanden Farve tone
Ændring af farver
Tilgængelige optagelsestilstande
s. 220
Farve tone
Med denne indstilling forbliver kun den farve, der
er angivet på LCD-skærmen, uændret, mens alle
andre konverteres til sort og hvid.
Farve swap
Brug denne indstilling til at konvertere en farve,
der er angivet på LCD-skærmen, til en anden.
Den angivne farve kan kun konverteres til én
anden farve. Der kan ikke vælges flere farver.
Ved nogle indstillinger øges ISO-følsomheden afhængigt af
optagelsesforholdene, hvilket kan forøge støjen på billedet.
1
Vælg tilstanden Farve tone.
Ved optagelse af stillbilleder:
1.
Drej funktionsvælgeren til
.
2.
Tryk på knappen
.
3.
Brug knappen
eller
til at
vælge
.
4.
Tryk på knappen
.
Sample
This manual is suitable for devices