Canon Digital IXUS 80 IS user manual download (Page 106 of 226)

Languages: Danish
Pages:226
Description:Please use Acrobat Reader v5.0 or Later to view these files.
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 106 of 226
104
I
I
(Indstilling af tilstanden Custom farve)
1
Vælg en indstilling for
My Colors.
1.
Tryk på knappen
.
2.
Brug knappen
eller
til at
vælge
og knappen
eller
til at ændre indstillingen.
3.
Tryk på knappen
.
1
Vælg
.
1.
Tryk på knappen
.
2.
Brug knappen
eller
til at
vælge
, og vælg
med
knappen
eller
.
2
Juster indstillingen.
1.
Tryk på knappen
.
2.
Brug knappen
eller
til at
vælge [Kontrast], [Skarphed],
[Farvemætning], [Rød], [Grøn],
[Blå] eller [Hud tone].
3.
Brug knappen
eller
til at
justere indstillingen.
Justeringsresultatet vises på LCD-
skærmen.
Hvis du trykker på knappen
DISP.
, vises det skærmbillede
igen, hvor du kan vælge en tilstand for My Colors.
3
Tryk på knappen
.
Går tilbage til optagelsesskærmbilledet, så du kan fortsætte
med at tage billeder.
Vælg en indstilling
Foretag justeringer
Sample
This manual is suitable for devices