Canon Digital IXUS 80 IS user manual download (Page 104 of 226)

Languages: Danish
Pages:226
Description:Please use Acrobat Reader v5.0 or Later to view these files.
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 104 of 226
102
2
Ret kameraet mod et
stykke hvidt papir
eller stof, og tryk på
knappen
.
Hold det hvide papir eller stof,
så det fylder hele LCD-skærmen.
Bemærk, at rammen i midten ikke
vises, når den digitale zoom
bruges, eller
vises.
Du kan også bruge den optiske
søger til at registrere den hvide farve.
3
Tryk på knappen
.
Det anbefales at indstille optagelsestilstanden til
og indstillingen for eksponeringskompensation til [±0],
inden en brugerdefineret hvidbalance indstilles.
Den korrekte hvidbalance opnås muligvis ikke, hvis
eksponeringen er indstillet forkert (billedet bliver helt
sort eller hvidt).
Optag med de samme indstillinger som ved målingen
af hvidbalancedataene. Hvis indstillingerne ændres,
bliver indstillingen af hvidbalancen ikke optimal.
Især må følgende ikke ændres.
- ISO følsomhed
- Flash
Det anbefales at indstille blitzen til
eller
.
Hvis blitzen udløses, når hvidbalancedataene måles
med blitzen indstillet til
, skal du sørge for også at
bruge blitz, når du optager.
Da hvidbalancedataene ikke kan aflæses i funktionen
Kombiner billede, skal du først indstille hvidbalancen i en
anden optagelsestilstand.
Hvidbalancedata bevares, selvom kameraet slukkes.
Sample
This manual is suitable for devices