Canon Digital IXUS 80 IS user manual download (Page 103 of 226)

Languages: Danish
Pages:226
Description:Please use Acrobat Reader v5.0 or Later to view these files.
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 103 of 226
101
Forskellige optagelsesmetoder
1
Vælg en indstilling
for hvidbalance.
1.
Tryk på knappen
.
2.
Brug knappen
eller
til at
vælge
og knappen
eller
til at ændre indstillingen.
3.
Tryk på knappen
.
Hvidbalanceindstillingen kan ikke justeres, når
eller
er
valgt for My Colors.
Brug af brugerdefineret hvidbalance
Foretag en brugerdefineret måling af hvidbalancen
(Bruger def.)
i følgende situationer, hvor det kan være vanskeligt at opnå den
korrekte måling vha. indstillingen
(Auto).
• Optagelse af ensfarvede motiver (f.eks. himmel, hav eller skov)
• Optagelse med en særlig lyskilde, f.eks. en kviksølvlampe
• Optagelse af nærbilleder (Makro)
1
Vælg
.
1.
Tryk på knappen
.
2.
Brug knappen
eller
til at
vælge
, og vælg
med
knappen
eller
.
Sample
This manual is suitable for devices