Canon Digital IXUS 80 IS user manual download (Page 102 of 226)

Languages: Danish
Pages:226
Description:Please use Acrobat Reader v5.0 or Later to view these files.
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 102 of 226
100
Normalt indstilles hvidbalancen optimalt, hvis der vælges
(Auto) for
hvidbalance. Hvis indstillingen
ikke giver naturlige farver, kan du
ændre den til en indstilling, der passer til lyskilden.
Brug LCD-skærmen til at kontrollere, at billedet er optaget
med den ønskede lysstyrke.
Vær opmærksom på, at kamerarystelser kan blive et
problem ved langsomme lukkerhastigheder. Optag med
kameraet på et stativ.
Hvis du anvender blitzen, kan du risikere, at billedet bliver
overeksponeret. Hvis dette sker, skal du tage billedet med
blitzen indstillet til
.
Justering af tonen (Hvidbalance)
Tilgængelige optagelsestilstande
s. 220
Auto
Indstillingerne vælges automatisk af kameraet.
Dagslys
Til optagelse udendørs i kraftigt lys.
Overskyet
Til optagelse i overskyet vejr, i skygge eller
i tusmørke.
Tungsten Lys
Til optagelse i tungstenlys og fluorescerende lys
fra pærer med 3 bølgelængder
Fluorescent
Til optagelse i fluorescerende belysning af typen
varm-hvid, kølig-hvid, eller varm-hvid med tre
bølgelængder
Fluorescent H
Til optagelse i fluorescerende belysning af
dagslystypen eller dagslystypen med 3
bølgelængder
Bruger def.
Justerer den optimale hvidbalance i forhold til opta-
gelsesforholdene ved hjælp af de hvidbalancedata,
der er gemt i kameraet fra en hvid genstand, f.eks.
hvidt papir eller stof.
Sample
This manual is suitable for devices