Canon Digital IXUS 80 IS user manual download (Page 101 of 226)

Languages: Danish
Pages:226
Description:Please use Acrobat Reader v5.0 or Later to view these files.
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 101 of 226
99
Forskellige optagelsesmetoder
Du kan indstille lukkerhastigheden til langsom for at få mørke motiver
til at se lysere ud.
Indstilling af lukkerhastigheden
(tilstanden Langsom lukker)
Tilgængelige optagelsestilstande
s. 220
1
Vælg tilstanden Langsom
lukker.
1.
Tryk på knappen
.
2.
Brug knappen
eller
til
at vælge
.
3.
Tryk på knappen
.
2
Skift lukkerhastighed.
1.
Brug knappen
eller
til at
ændre lukkerhastigheden.
2.
Tryk på knappen
.
Jo højere værdi, desto
lysere bliver billedet.
Hvis du trykker på knappen
DISP.
nu, vender du tilbage til
skærmbilledet til indstilling af eksponeringskompensation.
Lysstyrken for det billede, der vises på LCD-skærmen,
kan afvige fra det optagede billedes lysstyrke.
CCD-billedsensorer fungerer således, at støj på et optaget
billede forøges ved langsomme lukkerhastigheder. Dette
kamera behandler imidlertid billeder, der optages med en
lukkerhastighed på under 1,3 sekunder, på en særlig måde,
der mindsker støj og giver billeder af høj kvalitet. Dette kan
tage et stykke tid, så det varer lidt, før det næste billede
kan tages.
Sample
This manual is suitable for devices