Canon Digital IXUS 80 IS user manual download (Page 100 of 226)

Languages: Danish
Pages:226
Description:Please use Acrobat Reader v5.0 or Later to view these files.
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 100 of 226
98
Skift mellem målingstilstande
Tilgængelige optagelsestilstande
s. 220
Evaluerende
Egnet til almindelige optagelsesforhold, herunder
motiver med baggrundslys. Kameraet inddeler
billederne i flere målezoner. Kameraet evaluerer
de komplekse lysforhold, f.eks. motivets placering,
lysstyrken, det direkte lys samt baggrunds-
belysningen og justerer indstillingerne til den
korrekte eksponering af hovedmotivet.
Center vægtet
gnst.
Beregner et gennemsnit af lyset målt fra hele
området, men vægter motivet i midten højere.
Spot
Justerer eksponeringen i forhold til motivet
midt i rammen (måler området inden for AE-
målingspunktet midt på LCD-skærmen). Brug
denne tilstand, når der er stor lysstyrkeforskel
mellem motivet og omgivelserne.
1
Skift målingsmetode.
1.
Tryk på knappen
.
2.
Brug knappen
eller
til at
vælge
og knappen
eller
til at ændre indstillingen.
3.
Tryk på knappen
.
Målingsmetoden er fast [Evaluerende] i tilstanden Langsom
lukker.
Sample
This manual is suitable for devices