Canon Digital IXUS 80 IS user manual download (Page 10 of 226)

Languages: Danish
Pages:226
Description:Please use Acrobat Reader v5.0 or Later to view these files.
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 10 of 226
Startvejledning
Klargøring
8
Klargøring
1.
Sæt batteriet i batteriopladeren.
2.
Sæt batteriopladeren (CB-2LV) i en stikkontakt, eller
tilslut netledningen til batteriopladeren (CB-2LVE),
og sæt den i en stikkontakt.
• Batteriopladerens modelnavn og type varierer fra område til
område.
3.
Tag batteriet ud, når det er opladet.
• Opladningen tager ca. 1 time og 30 minutter.
Opladning af batteriet
Du kan beskytte batteriet og forlænge dets levetid ved ikke
oplade det i mere end 24 timer i træk.
Anbring symbolerne ud for hinanden
Opladningsindikator
Ved opladning:
Lyser orange
CB-2LV
CB-2LVE
Opladningsindikator
Opladning fuldført:
Lyser grønt
Sample
This manual is suitable for devices