Canon Digital IXUS 75 user manual download

Languages: Swedish
Pages:153
Description:Please use Acrobat Reader v5.0 or later to view these files
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 1 of 153
Fotografera
Uppspelning/Radering
Utskrifts-/
överföringsinställningar
Anpassa kameran
Felsökning
Innan du använder
kameran
Bilagor
Lista över meddelanden
Användarhandbok för kameran
Avancerad
I den här handboken beskrivs kamerafunktioner och metoder utförligt.
SVENSKA
Sample
This manual is suitable for devices