Canon Digital IXUS 75 user manual download

Languages: Finnish
Pages:153
Description:Please use Acrobat Reader v5.0 or later to view these files
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 1 of 153
Kuvaaminen
Toistaminen/Poistaminen
Tulostusasetukset/
siirtoasetukset
Kameran mukauttaminen
Vianmääritys
Ennen kameran käyttämistä
Liite
Sanomaluettelo
Kameran käyttöopas
Laaja opas
Tässä oppaassa neuvotaan kameran toiminnot yksityiskohtaisesti.
SUOMI
Sample
This manual is suitable for devices