Canon Digital IXUS 75 user manual download

Languages: Dutch
Pages:153
Description:Please use Acrobat Reader v5.0 or later to view these files
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 1 of 153
Opnamen maken
Weergeven/wissen
Afdruk-/
verzendinstellingen
De camera aanpassen
Problemen oplossen
Voordat u de camera
gebruikt
Bijlagen
Lijst met berichten
gebruikershandleiding
Uitgebreide
In deze handleiding worden de camerafuncties en -procedures gedetailleerd
beschreven.
NEDERLANDS
Sample
This manual is suitable for devices