Canon Digital IXUS 75 user manual download

Languages: Danish
Pages:153
Description:Please use Acrobat Reader v5.0 or later to view these files
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 1 of 153
Optagelse
Afspilning/sletning
Udskrifts-/
overførselsindstillinger
Tilpasning af kameraet
Fejlfinding
Inden kameraet tages i brug
Appendiks
Liste over meddelelser
Brugervejledning til kamera
Avanceret
Denne vejledning indeholder detaljerede beskrivelser af kameraets funktioner
og brugen af dem.
DANSK
Sample
This manual is suitable for devices