Canon Digital IXUS 400 user manual download (Page 98 of 164)

Languages: Dutch
Pages:164
Description:Please use Acrobat Reader v5.0 or later to view these files
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 98 of 164
96
Wissen
Alle beelden wissen
Gewiste beelden kunnen niet worden hersteld. Denk dus
goed na voordat u een beeldbestand wist.
Beveiligde beelden kunnen niet worden gewist met deze
functie.
• Zie
Menu’s en instellingen selecteren
(pagina 38).
• Gebruik de knop
of
om [OK] te
selecteren.
• Als u het wissen wilt annuleren,
selecteert u [Stop].
Selecteer
in het menu
(Keuze).
Sample
This manual is suitable for devices