Canon Digital IXUS 400 user manual download (Page 97 of 164)

Languages: Dutch
Pages:164
Description:Please use Acrobat Reader v5.0 or later to view these files
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 97 of 164
95
Wissen
Een enkele opname wissen
Gewiste beelden kunnen niet worden hersteld. Denk dus
goed na voordat u een beeldbestand wist.
Beveiligde beelden kunnen niet worden gewist met deze
functie.
• Gebruik de knop
of
om een beeld
te selecteren dat u wilt wissen.
Gebruik de knop
of
om [Wissen] te
selecteren.
• Als u het wissen wilt annuleren,
selecteert u [Stop].
Sample
This manual is suitable for devices