Canon Digital IXUS 400 user manual download (Page 94 of 164)

Languages: Dutch
Pages:164
Description:Please use Acrobat Reader v5.0 or later to view these files
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 94 of 164
92
Opnamen weergeven
• Er staat een wit vinkje naast een
presentatie die al beelden bevat.
Gebruik de knop
of
om naar een
ander beeld te gaan en de knop
of
om beelden te selecteren of de selectie
ongedaan te maken. Bij geselecteerde
beelden wordt een nummer weergegeven
dat overeenkomt met de selectievolgorde
en een witte markering
.
• U kunt de zoomhendel naar
drukken
om de indexweergave (3 beelden) te
activeren en dezelfde procedures te
gebruiken om beelden te selecteren.
• In de indexweergave kunt u alle
beelden als volgt wissen: druk op de
knop
, gebruik de knop
of
om [Wis alles] te selecteren en druk
opnieuw op de knop
.
• Druk meerdere keren op de knop
totdat het weergavescherm
opnieuw wordt weergegeven.
Sample
This manual is suitable for devices