Canon Digital IXUS 400 user manual download (Page 93 of 164)

Languages: Dutch
Pages:164
Description:Please use Acrobat Reader v5.0 or later to view these files
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 93 of 164
Opnamen weergeven
91
Een diashow onderbreken/hervatten
• Druk op de knop
om de
diapresentatie te onderbreken. Druk
nogmaals op de knop
om de show
opnieuw te starten.
Een diashow snel vooruit/achteruit afspelen
• Gebruik de knop
of
om het vorige
of het volgende beeld weer te geven.
Houd de knop ingedrukt om de
beelden sneller na elkaar weer te
geven.
Een diashow stoppen
• Druk op de knop
om de diashow
te stoppen en het menu Dia Show weer
te geven.
Beelden selecteren voor diapresentaties
U kunt de beelden selecteren die u wilt opnemen in de diashows 1-3.
Per diashow kunt u maximaal 998 beelden selecteren. De beelden
worden weergegeven in de volgorde waarin u ze hebt geselecteerd.
• Gebruik de knop
om [Programma]
te selecteren en de knop
of
om
[Show 1], [Show 2] of [Show 3] te
selecteren.
• Gebruik de knop
en de knop
of
om [Selectie] te kiezen.
Open het menu Dia
Show (pagina 90).
Sample
This manual is suitable for devices