Canon Digital IXUS 400 user manual download (Page 91 of 164)

Languages: Dutch
Pages:164
Description:Please use Acrobat Reader v5.0 or later to view these files
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 91 of 164
Opnamen weergeven
89
• Geluidsmemo’s afspelen/wissen
Beelden met een geluidsmemo herkent
u aan het symbool
op het LCD-
scherm.
• Het bedieningspaneel voor
geluidsmemo’s wordt weergegeven.
• Gebruik de knop
or
om
(Afspelen) of
(Wissen) te selecteren.
(Afspelen)
• Het geluidsmemo wordt afgespeeld. Zodra
u de knop
indrukt, wordt het afspelen
gestopt. Druk opnieuw op de knop
om het memo verder af te spelen.
• Gebruik de knop
of
om het
geluidsvolume aan te passen.
(Wissen)
Er verschijnt een scherm waarin u om
bevestiging wordt gevraagd. Gebruik de
knop
of
om [Wissen] te selecteren
en druk op de knop
.
• De geluidsmemofunctie afsluiten
• Druk op de knop
.
U kunt geen geluidsmemo’s toevoegen aan films.
Het bericht "Geheugenkaart vol" wordt weergegeven wanneer
de CF-kaart vol is. U kunt dan geen geluidsmemo’s meer
opnemen op die kaart.
Als u een niet-compatibel geluidsmemo aan een beeld toevoegt,
kunt u geen geluidsmemo’s opnemen of afspelen voor dat beeld
en wordt het bericht "Onjuist WAVE formaat" weergegeven. U
kunt ongeschikte geluidsgegevens wel wissen via de camera.
Geluidsmemo’s voor beveiligde beelden kunnen niet worden gewist.
U kunt het volume aanpassen in het menu
(Instellen) (p. 131).
Geef een beeld weer
waaraan een geluidsmemo
is toegevoegd (p. 80).
Sample
This manual is suitable for devices