Canon Digital IXUS 400 user manual download (Page 90 of 164)

Languages: Dutch
Pages:164
Description:Please use Acrobat Reader v5.0 or later to view these files
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 90 of 164
88
Opnamen weergeven
Geluidsmemo’s aan beelden toevoegen
In de weergavemodus (inclusief enkelvoudige weergave,
indexweergave en vergrote weergave) kunt u geluidsmemo’s (van
maximaal 60 seconden) toevoegen aan een beeld. De geluidsgegevens
worden opgeslagen als WAV-bestand.
• Zie
Menu’s en instellingen selecteren
(pagina 38).
• Gebruik de knop
of
om een beeld
te selecteren.
• Het bedieningspaneel voor
geluidsmemo’s wordt weergegeven.
• Gebruik de knop
of
om
te
selecteren.
• De opname begint en de verstreken tijd
wordt weergegeven. Spreek in de
microfoon van de camera.
• Druk opnieuw op de knop
om de
opname te stoppen. Als u verder wilt
gaan met opnemen, drukt u nogmaals
op de knop
.
• U kunt een geluidsmemo van maximaal
60 seconden toevoegen aan een beeld.
Selecteer
in het menu
(Keuze).
Sample
This manual is suitable for devices