Canon Digital IXUS 400 user manual download (Page 9 of 164)

Languages: Dutch
Pages:164
Description:Please use Acrobat Reader v5.0 or later to view these files
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 9 of 164
7
Lees de volgende tekst aandachtig door
Proefopnamen
Wij raden u aan eerst diverse proefopnamen te maken om te controleren
of de camera werkt en of u de camera juist bedient, voordat u belangrijke
onderwerpen fotografeert. Canon, dochterondernemingen van Canon en
andere aangesloten bedrijven en distributeurs zijn niet aansprakelijk voor
enige gevolgschade die voortvloeit uit enige fout in de werking van een
camera of accessoire, inclusief CompactFlash™-kaarten (CF-kaarten), die
ertoe leidt dat een opname niet kan worden gemaakt of niet kan worden
gemaakt in een formaat dat door het apparaat
kan worden gelezen.
Waarschuwing tegen inbreuken op het copyright
Digitale camera’s van Canon zijn bedoeld voor persoonlijk gebruik en
mogen nooit worden gebruikt op een wijze die een inbreuk vormt op of
strijdig is met internationale of nationale wetten en bepalingen op het
gebied van copyright. In sommige gevallen kan het kopiëren van beelden
van voorstellingen, tentoonstellingen of commerciële eigendommen
door middel van een camera of ander apparaat in strijd zijn met het
copyright of andere wettelijke bepalingen, ook al is de opname voor
persoonlijk gebruik gemaakt.
Garantiebeperkingen
Raadpleeg het boekje Overeenkomst Europees Garantie Systeem (EWS)
van Canon dat bij de camera is meegeleverd voor meer informatie over
de garantie voor de camera.
Raadpleeg de achterkant van dit boekje of het boekje
Overeenkomst Europees Garantie Systeem (EWS) van Canon.
Veiligheidsvoorschriften
• Lees de volgende veiligheidsvoorschriften goed door voordat u de camera
gebruikt. Bedien de camera altijd zoals is beschreven in de handleiding.
• De veiligheidsvoorschriften op de volgende pagina’s zijn bedoeld voor een
veilig en correct gebruik van de camera en de accessoires om letsel bij uzelf
en anderen en schade aan de apparatuur te voorkomen.
• Op de volgende pagina’s heeft de term "apparatuur" vooral betrekking op
de camera en de accessoires voor de stroomvoorziening, zoals de
batterijlader en de optionele compacte voedingsadapter of de acculader.
Lees dit eerst
Sample
This manual is suitable for devices