Canon Digital IXUS 400 user manual download (Page 89 of 164)

Languages: Dutch
Pages:164
Description:Please use Acrobat Reader v5.0 or later to view these files
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 89 of 164
Opnamen weergeven
87
Beelden op het scherm roteren
Op het LCD-scherm kunt u beelden 90º of 270º met de wijzers van de
klok mee draaien.
0º(origineel)
90º
270º
• Zie
Menu’s en instellingen selecteren
(pagina 38).
• Gebruik de knop
of
om het beeld
te selecteren dat u wilt draaien.
• Druk op de knop
om de standen
90º/270º/0º te doorlopen.
• Druk meerdere keren op de knop
totdat het weergavescherm
opnieuw wordt weergegeven.
Filmbeelden kunt u niet draaien.
Als beelden naar een computer worden gedownload, is de
stand van beelden die door de camera zijn gedraaid,
afhankelijk van de software waarmee de beelden worden
gedownload.
Beelden die verticaal zijn gemaakt met Beeldomkeren
(pagina 78) op [Aan] worden automatisch in de verticale
positie gedraaid als ze op het LCD-scherm van de camera
worden weergegeven.
Selecteer
in het menu
(Keuze).
Sample
This manual is suitable for devices