Canon Digital IXUS 400 user manual download (Page 88 of 164)

Languages: Dutch
Pages:164
Description:Please use Acrobat Reader v5.0 or later to view these files
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 88 of 164
86
Opnamen weergeven
• Gebruik de knop
or
om
[Overschrijven] of [Nieuw bestand] te
selecteren.
-
Met [Nieuw bestand] slaat u de
bewerkte film op met een nieuwe
bestandsnaam. De gegevens van vóór
de wijziging blijven bewaard.
-
Met [Overschrijven] wordt de
bewerkte film met de oorspronkelijke
bestandsnaam opgeslagen. De
gegevens van vóór de wijziging gaan
verloren.
• Wanneer op de CF-kaart onvoldoende
ruimte vrij is voor een nieuw bestand,
kunt u alleen [Overschrijven] selecteren.
In dat geval wordt een klein
symbool
weergegeven in de tijdsweergave van
de film.
De minimale duur van een bewerkte film is 1 seconde.
Het kan ongeveer drie minuten duren om een bewerkte film
op te slaan. Als halverwege de batterij leeg is, kunt u
bewerkte films niet meer opslaan. Gebruik daarom tijdens
het bewerken van films een volledig opgeladen batterij of
de los verkrijgbare voedingsadapterset ACK500
(pagina 141).
Sample
This manual is suitable for devices