Canon Digital IXUS 400 user manual download

For Devices:Canon Digital IXUS 400
Languages:Dutch
Pages:164
Description:Please use Acrobat Reader v5.0 or later to view these files
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 88 of 164
86
Opnamen weergeven
• Gebruik de knop
or
om
[Overschrijven] of [Nieuw bestand] te
selecteren.
-
Met [Nieuw bestand] slaat u de
bewerkte film op met een nieuwe
bestandsnaam. De gegevens van vóór
de wijziging blijven bewaard.
-
Met [Overschrijven] wordt de
bewerkte film met de oorspronkelijke
bestandsnaam opgeslagen. De
gegevens van vóór de wijziging gaan
verloren.
• Wanneer op de CF-kaart onvoldoende
ruimte vrij is voor een nieuw bestand,
kunt u alleen [Overschrijven] selecteren.
In dat geval wordt een klein
symbool
weergegeven in de tijdsweergave van
de film.
De minimale duur van een bewerkte film is 1 seconde.
Het kan ongeveer drie minuten duren om een bewerkte film
op te slaan. Als halverwege de batterij leeg is, kunt u
bewerkte films niet meer opslaan. Gebruik daarom tijdens
het bewerken van films een volledig opgeladen batterij of
de los verkrijgbare voedingsadapterset ACK500
(pagina 141).
Sample