Canon Digital IXUS 400 user manual download (Page 87 of 164)

Languages: Dutch
Pages:164
Description:Please use Acrobat Reader v5.0 or later to view these files
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 87 of 164
Opnamen weergeven
85
Films bewerken
Als u
(Bewerken) selecteert in het filmbedieningspaneel, kunt u
ongewenste gedeelten aan het begin of het einde van een filmclip knippen.
Beveiligde films en films korter dan 1 seconde kunt u niet
bewerken.
• Gebruik de knop
of
om
(Begin knippen) of
(Einde knippen) te
selecteren en de knop
of
om in te
stellen welk gedeelte u wilt verwijderen.
• Wanneer u
(Begin knippen) selecteert,
beweegt de cursor
links en wanneer u
(Einde knippen) selecteert, beweegt
de cursor rechts
.
• Gebruik de knop
of
om
(Afspelen) te selecteren.
• De tijdelijk bewerkte filmclip wordt
afgespeeld. Druk opnieuw op de knop
om het afspelen te stoppen.
• Gebruik de knop
of
om
(Opslaan) te selecteren als u de
wijzigingen wilt bewaren (pagina 86). Als
u de knop
of
gebruikt om
(Einde filmbewerking/Terug naar
filmbedieningspaneel) te selecteren,
worden de wijzigingen niet opgeslagen
en wordt de bewerkingsmodus
afgesloten.
Naar de filmbewerkings-
modus (pagina 84).
Sample
This manual is suitable for devices