Canon Digital IXUS 400 user manual download (Page 86 of 164)

Languages: Dutch
Pages:164
Description:Please use Acrobat Reader v5.0 or later to view these files
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 86 of 164
84
Opnamen weergeven
Snel vooruit/achteruit
• Gebruik de knop
of
om een van de
volgende opties
te selecteren.
Terug naar enkelvoudige weergave
Afspelen
Eerste frame
Vorige frame
[Werkt als snel terugspoelen
als u de knop
ingedrukt houdt]
Volgende frame
[Werkt als snel vooruitspoelen als
u de knop
ingedrukt houdt]
Laatste frame
Naar de filmbewerkingsmodus (p. 85)
Gebruik de knoppen van de televisie om het volume te
regelen wanneer u een film afspeelt op de tv (pagina 121).
Het kan voorkomen dat er frames uitvallen en dat het
geluid wegvalt als u een film afspeelt op een computer met
onvoldoende systeembronnen.
Films die met andere camera’s zijn gemaakt, kunt u
mogelijk niet op deze camera afspelen. Zie het
Overzicht
van berichten
(pagina 137).
Het afspelen onderbreken en hervatten
• Druk op de knop
om de film te
onderbreken. Druk opnieuw op deze
knop om het afspelen te hervatten.
Sample
This manual is suitable for devices