Canon Digital IXUS 400 user manual download (Page 84 of 164)

Languages: Dutch
Pages:164
Description:Please use Acrobat Reader v5.0 or later to view these files
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 84 of 164
82
Opnamen weergeven
Negen beelden tegelijk weergeven
(indexweergave)
• In de indexweergave kunt u maximaal
negen beelden tegelijk bekijken.
• Gebruik de knoppen
/
/
/
om een ander beeld te selecteren.
• Druk de zoomhendel naar
om het
geselecteerde beeld in de enkelvoudige
weergave weer te geven.
Schakelen tussen reeksen van negen beelden
• U kunt reeksen van negen beelden
tegelijk op het scherm weergeven.
• Gebruik de knop
om naar de vorige
reeks te gaan en de knop
om naar
de volgende reeks te gaan.
• Houd de knop
ingedrukt en druk
op de knop
of
om de eerste of de
laatste reeks weer te geven.
• Druk de zoomhendel naar
om terug te
gaan naar de standaardindexweergave.
Geselecteerde
opname
Film
Sample
This manual is suitable for devices