Canon Digital IXUS 400 user manual download (Page 83 of 164)

Languages: Dutch
Pages:164
Description:Please use Acrobat Reader v5.0 or later to view these files
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 83 of 164
Opnamen weergeven
81
Beelden vergroten
• Beelden kunnen maximaal ongeveer
10 keer worden vergroot.
• Gebruik de knoppen
/
/
/
om delen van het beeld weer te geven.
• Houd de knop
ingedrukt en druk
de zoomhendel naar
om de
instellingen te doorlopen. Het beeld
kan van ongeveer 2,5 keer tot
ongeveer 5 en 10 keer worden
vergroot.
• Houd de knop
ingedrukt en druk
de zoomhendel naar
om de
instellingen te doorlopen. Het beeld
kan van ongeveer 5 keer tot ongeveer
2,5 keer en het standaardformaat
worden vergroot.
Positie bij benadering
van het vergrote
gebied
Filmbeelden en beelden in de indexweergave kunnen niet
worden vergroot.
Sample
This manual is suitable for devices