Canon Digital IXUS 400 user manual download (Page 81 of 164)

Languages: Dutch
Pages:164
Description:Please use Acrobat Reader v5.0 or later to view these files
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 81 of 164
Opnamen maken
79
De bestandsnummering opnieuw instellen
U kunt bepalen hoe bestandsnummers worden toegewezen.
Zie
Menu’s en instellingen selecteren
(pagina 38).
Gebruik de knop
of
om [Aan] of
[Uit] te selecteren.
U keert terug naar het menu Opname.
Als u File No. Reset instelt op [Uit], voorkomt u dat er
dubbele bestandsnamen ontstaan wanneer beelden naar
een computer worden gedownload.
• Nummering van bestanden en mappen
Beelden worden opgeslagen in een bestand dat
automatisch een nummer krijgt tussen 0001 en 9900.
Mappen krijgen een nummer tussen 100 en 998. (Een
mapnummer kan niet eindigen op de cijfers 99.)
• Aantal bestanden in een map
Elke map bevat meestal maximaal 100 beelden (bestanden).
Aangezien beelden die zijn gemaakt in de modi
en
altijd in dezelfde map worden opgeslagen, kan een map
meer dan 100 beelden bevatten. Het aantal beelden kan
ook groter zijn dan 100 als een map beelden bevat die zijn
gekopieerd van een computer of die zijn gemaakt met een
andere camera. Beelden in mappen met 2001 of meer
beelden kunnen niet worden bekeken met deze camera.
Telkens wanneer er een nieuwe CF-kaart wordt geplaatst, wordt het
bestandsnummer opnieuw ingesteld op het beginnummer (100-0001).
Een nieuw beeld dat wordt vastgelegd op een CF-kaart met bestaande
bestanden, krijgt het eerstvolgende nummer dat beschikbaar is.
Het bestandsnummer van het laatste beeld dat is opgenomen wordt in
het geheugen opgeslagen, zodat het eerste beeld dat op een nieuwe
CF-kaart wordt opgenomen, met het volgende nummer begint.
Aan
Uit
Selecteer
in het menu
(Instellen).
Sample
This manual is suitable for devices