Canon Digital IXUS 400 user manual download (Page 79 of 164)

Languages: Dutch
Pages:164
Description:Please use Acrobat Reader v5.0 or later to view these files
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 79 of 164
Opnamen maken
77
De ISO-waarde instellen
Pas de ISO-waarde aan als u opnamen wilt maken in een donkere
omgeving of als u een snelle sluitersnelheid wilt gebruiken.
Gebruik de knop
of
om
* te
selecteren.
* De huidige instelling wordt weergegeven.
Gebruik de knop
of
om een
waarde te selecteren.
U kunt een opname maken nadat u
een optie hebt geselecteerd. Na de
opname verschijnt het menu opnieuw,
zodat u de instelling desgewenst
opnieuw kunt aanpassen.
Hogere ISO-waarden zorgen voor meer ruis in het beeld.
Als u zuivere opnamen wilt maken, gebruikt u een zo laag
mogelijke ISO-waarde.
Hoewel met de instelling Automatisch de optimale ISO-
waarde wordt gekozen, wordt de waarde met deze
instelling automatisch verhoogd wanneer de limieten van
de opnamecondities zijn bereikt. De waarde wordt ook
verhoogd wanneer het licht van de flitser onvoldoende is
om het onderwerp te verlichten.
Sample
This manual is suitable for devices